„A jog parancsa a következő: tisztességesen élni, mást nem bántani, mindenkinek megadni, ami őt illeti.”

(Ulpianus)

dr. Szekrényes Gabriella irodavezető, ügyvéd
3000 Hatvan, Kossuth tér 18. I/11.
Tel.fax.: 0036-37-340-215
Mobil: 0036-20-9241-507

büntetőjog
polgári jog
társasági jog
munkajog


Ez a honlap a Magyar Ügyvédi Kamarának az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III.26.) MÜK Szabályzattal figyelembe vételével készült. Az iroda az adatvédelem terén - a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 1/2019. (IV.15.) Szakmai Álláspontja a GDPR tekintetében – veszi figyelembe.


 
Bemutatkozás


A Hatvani 1. sz. Ügyvédi Iroda 1995. május 02. napján alakult. Eredetileg több személy alapította, majd az évek alatt folyamatosan mind létszámában, mind székhelyében a megújulás jegyében elnyerte a ma már véglegesnek mondható struktúráját.


Az ügyvédi iroda vezetője dr. Szekrényes Gabriella, egyszemélyi tagja egyben alapító is. A Janus Pannonius Tudományegyetemen végzett 1989-ben. Ezt követően bírósági fogalmazó, majd 1995. május 01. napjáig bíró, ez időponttól az ügyvédi iroda tagja és vezetője.


Az ügyvédi iroda több évtizedes működése alatt jelentős ügyfélkört alakított ki nagy- és középvállalati szinten, pénzintézeti vonalon és az önkormányzatnál, intézményeknél. A tartós megbízókkal szinte az iroda alapításától munkakapcsolat áll fenn a hatékonyság és a bizalom jegyében. Emellett egyéni megbízás keretében a büntetőjog, társasági jog, ingatlanjog területén kívül az iroda csak akkor vállal el feladatot, ha az adott időszakban a kapacitás megengedi, mert a legfőbb cél a megbízó részére a magas színvonalú, személyre szóló szolgáltatás nyújtása.

E cél érdekében az iroda mind személyi, mind technikai oldalról folyamatosan képez, fejleszt, jó munkakapcsolat tart fenn pénzügyi, műszaki szakmákban tevékenykedőkkel, más ügyvédekkel, irodákkal, szakértőkkel és a hatóságokkal.


Bővebb bemutatkozás az ügyvédfórum.hu cikkében.
Szolgáltatás

Jogi képviselet

Ellátjuk az Ön általános képviseletét keret-megállapodás alapján, mely folyamatos és állandó elsőbbségi rendelkezésre állást jelent annak érdekében, hogy jogi ügyei azonnal és hathatósan megoldást nyerjenek.
Díjazása: egyedileg meghatározott a feladat természete, munka és időigénye szerint.
Ellátjuk az Ön egyedi speciális képviseletét büntető, céges, egyes polgári és munkajogi ügyeiben a bíróságok, hatóságok előtt, az ellenérdekű féllel szemben. Okiratot szerkesztünk az Ön részére, ha ingatlan tulajdonjogát, haszonélvezetét, bérletét kívánja megszerezni, vagy bérbe adni, ingyenesen használni, vagy használatba adni esetleg megterhelni, céget alapítani, illetőleg általában akaratát írásba foglalni.
Díjazása: képviselet esetében előzetes megállapodás szerint az ügyérték százalékában vagy az előrekalkulálható időigény függvényében óradíj alapján plusz költségtérítés. A kalkulált díj 50 %-át előlegként kérjük teljesíteni. Okiratszerkesztés esetében a szerződési érték százalékában vagy okirat-típusonként fixdíjban kerül meghatározásra, mely az okirat elkészítésekor teljesítendő.

Jogi tanácsadás

Azonnali szóbeli vagy írásbeli, illetőleg eseti megbízással írásbeli tanácsadást, állásfoglalást adunk jogi ügyeiben.

Díjazása: alapdíj 5.000.- Ft + áfa megkezdett fél óránként, mely az időigény, illetőleg a feladat függvényében emelkedik.

Büntetőjog

Az ügyvédi iroda alapításától kezdve a tartós megbízások ellátása mellett vállalja természetes személyek büntetőügyekben, szabálysértési ügyekben való képviseletét, valamint természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, intézmények sértetti képviseletét, büntető, szabálysértési ügyekben jogi tanácsadás nyújtását.

Bonyolult, szabályozott társadalomban élünk, felgyorsult világunkban már szinte gyermekkortól kezdve találkozunk valamely érintettség folytán a büntetőjogi szabályokkal. Az egyénre szabott jogkövetkezmény eléréséhez, illetőleg egyáltalán a jogok gyakorlásához ma már elengedhetetlen szakember igénybe vétele, aki nemcsak segít az eligazodásban, hanem az eljárás tartama alatt támaszt, segítséget, képviseletet nyújt a legoptimálisabb végeredmény eléréséhez és annak elfogadásához, illetőleg azok érvényesítéséhez.

Polgári jog

Az ügyvédi iroda a polgári jog területén általában tartós megbízások körében tevékenykedik, de néhány klasszikusnak mondható jogterületen szolgáltatásai magánszemélyek jogi problémáinak megoldását is biztosítják, mint

- szerződések szerkesztése: adásvétel, csere, ajándékozás, tartás, öröklési szerződések, végrendelet szerkesztése, haszonélvezet alapítása, törlése, bérlet, kölcsön, haszonkölcsön, vállalkozás, engedményezés, tartozásátvállalás, megbízás, munkaszerződés, bizomány, házassági vagyonjogi szerződések, egyesület, alapítvány létrehozásával kapcsolatos iratszerkesztés, atipikus szerződések, megállapodások stb.
- kártérítési ügyek
- követelések érvényesítése
- letétkezelés

Társasági jog

Az ügyvédi iroda vállalja
- korlátolt felelősségű társaság,
- betéti és közkereseti társaság, valamint
- részvénytársaság
- egyéni cég alapítását,
társasági szerződések, alapszabályok, alapító okiratok módosítását,
társaságok átalakulásának bonyolítását,
belső ügyrendek, szabályzatok szerkesztését, mint
- szervezeti és működési,
- pénzkezelési,
- leltározási,
- pénzkezelési,
- értékelési
- közbeszerzési,
- fegyelmi szabályzat,
és elektronikus cégeljárásban való képviseletet, valamint cégek részére jogi tanácsadást.

Munkajog

Az ügyvédi iroda rendszeresen nyújt jogi tanácsadást, peren kívüli és perbeli képviseletet az irodával tartós megbízási jogviszonyban álló intézmények, társaságok részére munkajogi kérdésekben és kapacitástól függően egyéni megbízás során is.

A munkajogi kérdésekben való közreműködés magában foglalja a munkaszerződések és kapcsolódó okiratok szerkesztését, véleményezését, a munkajogviszony megszüntetéséhez kapcsolódó okiratszerkesztést, valamint munkaügyi jogvita rendezését tanácsadással vagy képviselettel.
Kapcsolat
Cím:

3000 Hatvan, Kossuth tér 18. I. em. 11. a
Telefon:

0036-37/340-215
0036-20/924-1507


FAX:

0036-37/340-215
E-mail:

iroda@drszekrenyes.hu

ugyvedir@t-online.hu
 
Térkép:


Online űrlap

Lépjen velünk kapcsolatba, ha ügyfelünk volt vagy az kíván lenni, időpontot szeretne kérni vagy észrevétele van: 
 
 
 
 
Click for new image